راز هایی است پشت ماتم تو...

سه‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1394

حسین جان

برگشتم از بهشت به تبعیدگاه خویش

حالا دوباره زندگی من فراق توست...

جز کوی تو دل را نبود منزل دیگر

گیرم که بود کوی دگر،کو دل دیگر؟