X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

جمعه 15 اسفند‌ماه سال 1393

دلم می خواهد گدایانه کز کنم پشت در خانه تان و شما کریمانه دستم را بگیرید

دلم میخواهد کودکانه اشک بریزم و از خستگی هایم بگویم و شما بانوانه با پر چادرتان اشک هایم را پاک کنید

دلم میخواهد دخترانه سر بگذارم روی شانه هایتان و شما مادرانه نوازشم کنید

دلم میخواهد سکوت کنم و شما بدانید درد هایم را و دست شفای خداوندیتان را بر قلبم بگذارید

بانو جان....مادر جان

این دخترک سربه هوا بد بودن را خوب بلد است اما میشود شما کمی خوب بودن را برایش آرزو کنید؟

نگاهم نکنید این روز ها میرود از دست آخرین سپیدی های دلم